Những tên miền Việt Nam nào có thể chuyển nhượng ?

Tên miền là tài nguyên internet được phép chuyển nhượng quyền sử dụng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau: Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Xem thêm

Vẫn chưa thể chuyển nhượng tên miền vì còn phải chờ Bộ Tài chính

Ngày 15/8/2016, Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không qua đấu giá chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên để hoạt động này thực sự đi vào cuộc sống, những người có nhu cầu chuyển nhượng vẫn sẽ phải chờ đợi hướng dẫn nộp Xem thêm

Những tên miền nào không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng?

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền được cấp không thông qua đấu giá. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet bị dừng thực hiện Xem thêm

Chưa thể chuyển nhượng tên miền vì còn chờ hướng dẫn từ Bộ Tài chính

Ngày 15/08/2016 là thời điểm chính thức Thông tư 16/2016/TT-BTTTT Hướng dẫn chuyển nhượng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên trong điểm b khoản 2 Điều 5 của thông tư này có nêu rõ về điều kiện hoàn tất Xem thêm

Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá. Theo đó, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được quy định tại Xem thêm