Quy trình chuyển nhượng tên miền .VN

Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã hướng dẫn chi tiết quy trình chuyển nhượng  tên miền .VN được cấp không thông qua đấu giá. Như vậy, kể từ ngày 15/8/2016, đã có đủ các hướng dẫn chi tiết để các tổ chức, cá nhân chính thức thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá.

mua-ban-ten-mien

Chi tiết quy trình chuyển nhượng tên miền .VN được thực hiện như sau:

Bước 1: Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ tại NĐK đang quản lý tên miền bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet  Tại đây
 • Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng Tại đây

Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ, NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng kiểm duyệt và thông báo kết quả cho các bên tham gia chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng.

Bước 3: Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng nộp thuế chuyển nhượng và bổ sung thêm các mẫu bản khai sau:

 • Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng theo quy định
 • Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Bước 4: Bên nhận chuyển nhượng hoàn thiện các thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng (nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại NĐK theo quy định).

Bước 5: NĐK thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng.

Lưu ý:  Các trường hợp tên miền Internet nào được phép chuyển nhượng quyền sử dụng:

 • Tên miền đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau:
 • Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
 • Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng

Kể từ thời điểm NĐK tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo quy định đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet:

 • Bên chuyển nhượng không được chuyển đổi NĐK, thay đổi tên chủ thể hoặc trả lại tên miền.
 • Các chủ thể khác (ngoài bên nhận chuyển nhượng) không được nộp hồ sơ đăng ký tên miền chuyển nhượng.
 • Trong trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet gửi đến NĐK thì hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet sẽ không còn giá trị. Tại đây

Phương thức nộp hồ sơ

 • Nộp trực tiếp tại NĐK
 • Gửi hồ sơ đến NĐK qua đường bưu chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *