Chuyển nhượng tên miền .vn được thực hiện ở đâu?

Từ ngày  15/08/2016 chính thức cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá theo hướng dẫn của Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ TTTT.

Theo đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền phải được thực hiện tại Nhà đăng ký tên miền  “.vn” được VNNIC công nhận, hiện đang quản lý tên miền Internet muốn chuyển nhượng .

Danh sách nhà đăng ký tên miền .VN chính chính của VNNIC bạn có thể xem thêm tại đây

chuyen-nhuong-ten-mien

Khách hàng làm thủ tục đăng ký tên miền tại Nhà đăng ký tên miền iNET

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *