Vẫn chưa thể chuyển nhượng tên miền vì còn phải chờ Bộ Tài chính

Ngày 15/8/2016, Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không qua đấu giá chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên để hoạt động này thực sự đi vào cuộc sống, những người có nhu cầu chuyển nhượng vẫn sẽ phải chờ đợi hướng dẫn nộp thuế từ Bộ Tài chính.

chuyen-nhuong-ten-mien-vn

Nhiều năm qua, việc mua bán, chuyển nhượng tên miền “.vn” là nhu cầu chính đáng của cộng đồng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Thực tế, nhiều tổ chức, cá nhân đã đăng ký, nắm giữ hàng ngàn tên miền mong muốn thực hiện hoạt động kinh doanh hay các chủ thể đã đăng ký nay không còn nhu cầu sử dụng, muốn bán, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền của mình cho người khác nhưng do cơ chế pháp lý chưa đầy đủ nên chưa thể thực hiện được việc trao đổi chuyển nhượng.

Cuối tháng 6/2016 vừa qua , Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 16 hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2016. Tuy nhiên, đại diện VNNIC cũng cho biết thêm, các nội dung của Thông tư  16 mới chỉ là hướng dẫn cách thức hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”. Một nội dung quan trọng khác là việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng – một điều kiện bắt buộc mà các bên chuyển nhượng phải hoàn tất trước khi chuyển giao quyền sử dụng tên miền, hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để đồng bộ với Thông tư.

Tính cho đến nay chính thức thời điểm Thông tư 16 có hiệu lực song hiện tại những người có nhu cầu chuyển nhượng tên miền vẫn đang phải “ngóng chờ” hướng dẫn chi tiết từ Bộ Tài chính đối với việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” để có thể hoàn tất thực hiện nhu cầu chính đáng này một cách hợp pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *