Tư vấn tên thương hiệu là gì? Cách tư vấn tên thương hiệu hiệu quả?

1. Tên thương hiệu là gì? Tên thương hiệu là một cái tên đại diện cho một doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ hoặc tổ chức cụ thể. Đây là một phần quan trọng của việc xây dựng và xác định thương hiệu, giúp người tiêu dùng nhận biết và nhớ Xem thêm