Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá. Theo đó, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được quy định tại Xem thêm

Danh sách các nhà đăng ký tên miền Quốc gia Việt Nam được VNNIC công nhận.

Ngày 15/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, nghị định này thay thế cho Nghị định số 28/2009/NĐ-CP. Quy định rõ: 1. Nhà đăng ký tên miền “.vn” là doanh nghiệp cung Xem thêm

Hội nghị tập huấn pháp luật về tài nguyên Internet

Hội nghị tập huấn các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet. Ngày 28/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet và phổ biến trình tự, thủ tục thay Xem thêm

TÊN MIỀN 1-2 KÝ TỰ .VN : “SÂN CHƠI CỦA CÁC ĐẠI GIA”

Tính đến thời điểm này, Luật Viễn thông có hiệu lực thi hành đã hơn một năm (luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2010).Theo quy định của Luật Viễn thông, tài nguyên Internet có giá trị thương mại cao, có nhu cầu sử dụng vượt quá khả năng phân bổ Xem thêm