Cách xóa extensions bằng htaccess

1. Cách xóa extensions thông qua htaccess Bước 1: Đăng nhập vào cPanel của bạn. Bước 2: Tìm danh mục Tệp và nhấp vào biểu tượng Trình quản lý tệp. Bước 3:  Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt . Đối với tên miền chính, nhấp vào nút radio Web Root . Đối với các miền Xem thêm