Hướng dẫn trỏ tên miền tiếng việt về blogspot

Bạn có thể thực hiện trỏ tên miền tiếng việt về blogspot  bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau.

Đăng nhập trang quản lý tên miền tiếng việt tại địa chỉ: https://dichvu.tenmientiengviet.vn

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-1

Đăng nhập thành công, trong cột Tác động bạn click vào dấu công (+)

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-2

Có 4 lựa chọn để sử dụng tên miền tiếng việt.

  • Chuyển giao máy chủ DNS: Đổi DNS  cho tên miền tiếng Việt trên hệ thống DNS quốc gia
  • DNS Hosting: Trỏ các bản ghi cho tên miền tiếng Việt như CNAME, MX, A, …
  • Web Template: Tự tạo một website ứng với tên miền tiếng việt bằng các mẫu có sẵn.
  • Web Redirect: Truy nhập các trang web hiện có  bằng tên miền tiếng Việt.

Bạn chọn DNS Hosting để trỏ các bản ghi cho tên miền :

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-3

Tích vào ô đồng ý sử dụng dịch vụ:

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-4

Hoàn thành khởi tạo dịch vụ DNS Hosting, hệ thống sẽ tự động quay lại trang chủ ban đầu, bạn sẽ thấy thêm một biểu tượng mới bên cạnh cột Tác động.

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-5

Chuyển tới giao diện quản lý bản ghi, tại đây bạn có thể thực hiện trỏ các bản ghi mong muốn.

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-6

Bạn chú ý dòng kẻ đỏ biểu diễn tên miền tiếng việt dưới mã ASCII:

Bây giờ bạn đăng nhập trang blogspot, chọn trang blogspot muốn trỏ => Chọn Cài đặt

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot

Chọn Thiết lập URL của bên thứ 3 cho blog của bạn

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-7

Nhập tên miền tiếng việt  vào ô trống và bấm Lưu, sẽ thấy thông báo, bạn chú ý dòng ô  màu đỏ

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-7

Lần lượt trỏ 2 bản ghi nào vào hệ thống quản lý bản ghi.

tro-ten-mien-tieng-viet-ve-blogspot-8

Lúc này bạn chỉ cần chờ hệ thống tên miền tiếng việt  update trạng thái bản ghi thàng Đã kích hoạt.

Lúc đó bạn chỉ cần quay lại trang blogspot và click vào OK ở bước trên là được.

Chúc bạn thực hiện thành công !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *