Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 16/2016/TT-BTTTT hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá. Theo đó, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được quy định tại Xem thêm