Quản lý tên miền là gì?

Tên miền là địa chỉ website của bạn, là thứ sẽ được khách hàng ghi nhớ và tìm tới mỗi khi cần. Vậy bạn đã biết cách quản lý tên miền của mình chưa?

Quản lý tên miền, duy trì quyền sử dụng tên miền và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào do việc quản lý tên miền không chặt chẽ gây ra.

Trách nhiệm của chủ thể đăng ký tên miền

Quản lý tên miền, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng cũng như tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng và quản lý tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác là điều các chủ sở hữu việc Quản lý tên miền cần lưu ý. Chính vì thế mà trước khi đăng ký một tên miền, bạn cần kiểm tra, check tên miền đó một cách kỹ lưỡng xem có bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với thương hiệu, tên miền khác đã được chủ thể khác đăng ký hay chứ, tránh trường hợp tranh chấp, kiện tụng tên miền sau này.

Chủ thể khi đăng ký sử dụng tên miền có nghĩa vụ quản lý tên miền và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký. Trong mọi trường hợp, chủ sở hữu không tiếp tục nộp phí duy trì tên miền khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

Quản lý tên miền là gì?
Quản lý tên miền là gì?

Thay đổi thông tin tên miền

Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản ngay cho DIGISTAR biết để đảm bảo thông tin chính xác. DIGISTAR không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, Quản lý tên miền và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

>>> Tên miền là gì? Giá trị tên miền trong Marketing online

Nộp phí đăng ký mới và duy trì

Tên miền đăng ký mới phải được nộp đầy đủ lệ phí đăng ký và phí duy trì tên miền (thu theo năm, tối thiểu là 01 năm) ngay khi nộp hồ sơ. Khi chưa hoàn tất nộp phí, lệ phí, tên miền sẽ không được đăng ký.

Chủ thể đăng ký tên miền sẽ phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn tên miền cũng như nộp phí duy trì trước 10 ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn. Phí duy trì tên miền có thể nộp gộp 1-10 năm.

Khi nộp phí duy trì, chủ thể đăng ký tên miền phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về: Tên của chủ thể đăng ký tên miền, nộp phí cho những tên miền nào, số năm duy trì và tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi.

Nếu có bất cứ thắc mắc nào về tên miền và quản lý tên miền, hãy liên hệ ngay với iNET nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *