Ra mắt domain .NEW của Google

Sau khi ra mắt .APP, .PAGE và .DEV, Google ra mắt đuôi tên miền mới .NEW trong giai đoạn khởi đầu kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

1. Điều kiện để đăng ký .NEW

  • Để sử dụng tên miền .NEW , bạn cần phải có chứng chỉ SSL và triển khai HTTPS.
  • Mọi tên miền .NEW sẽ cần phải hoạt động trong vòng 100 ngày kể từ ngày đăng ký.

Nếu các điều kiện này không được tuân thủ thì cơ quan đăng ký sẽ coi việc đăng ký là không tuân thủ chính sách đăng ký. Trong trường hợp này, tên sẽ được giữ lại. Người đăng ký sau đó sẽ được thông báo để sửa và áp dụng các điều kiện này, nếu không thực hiện hành động nào, tên miền sẽ bị chặn sau đó bị xóa.

2. Thời gian bắt đầu đăng ký tên miền .New

  • Period: từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 đến ngày 14 tháng 1 năm 2020
  • LRP (Thời gian đăng ký có giới hạn): từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 14 tháng 7 năm 2020
  • Thời gian chính thức: từ ngày 21 tháng 7 năm 2020

Bạn có thể mua tên miền này tại nameshield nhé.

>>> Xem thêm: Lý do mang doanh nghiệp của bạn lên Trực tuyến: Ưu điểm của Doanh nghiệp Trực tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *