Cách Add thêm Subdomain trên Plesk 12

Hướng dẫn việc add thêm Subdomain trên Plesk 12. (tham khảo hosting window sử dụng Plesk)

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk với người dùng Plesk của bạn.
  2. Khi bạn đã đăng nhập vào bảng điều khiển Plesk trong trang web và miền, hãy nhấp vào nút “Add new Sub domain” .
  3. Trên màn hình tiếp theo, hãy cung cấp tên miền phụ mà bạn muốn tạo.
  4. Trong tùy chọn hosting setting các bạn để nó mặc định và sau đó nhấp vào nút OK.
  5.  OK vậy là đã hoàn thành chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *