Có cần khai báo khi thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền “.vn” ?

Việc xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử phụ thuộc vào nội dung và mục đích sử dụng của trang web, chứ không phải là phụ thuộc vào tên miền.

Theo Thông tư 14/2010/TT-BTTTT của Bộ TTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

a) Các trang điện tử cần phải xin phép, bao gồm:

o Trang thông tin điện tử của cơ quan báo chí

o Các trang thông tin điện tử tổng hợp

b)  Các trang thông tin điện tử không phải cấp phép, bao gồm:

o Trang thông tin điện tử chỉ cung cấp thông tin tự giới thiệu về hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề hoạt động của chính tổ chức, doanh nghiệp, không trích dẫn lại thông tin.

o Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin được quy định tại Điều 4 Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

thanh-lap-trang-thong-tin-dien-tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *