Có cần khai báo khi thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền “.vn” ?

Việc xin giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử phụ thuộc vào nội dung và mục đích sử dụng của trang web, chứ không phải là phụ thuộc vào tên miền. Theo Thông tư 14/2010/TT-BTTTT của Bộ TTTT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định Xem thêm