Thủ tục chuyển đổi nhà đăng ký tên miền thế nào?

Để thực hiện việc chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn cần thực hiện các bước sau :

– Lựa chọn và liên hệ với Nhà đăng ký muốn chuyển đến (NĐK mới) để xác nhận đồng thuận, hoàn thiện các hồ sơ có thể có theo quy định của NĐK.

– Liên hệ với Nhà đăng ký hiện tại để xác thực đồng thuận cho việc chuyển đổi Nhà đăng ký tên miền của mình.  NĐK hiện tại sẽ cung cấp cho bạn đoạn mã xác thực, bạn sẽ dùng mã này để cung cấp cho NĐK mới.

– Sau khi tên miền đã được chuyển đổi NĐK thành công, bạn kiểm tra thông tin NĐK quản lý tên miền của mình qua hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn.

chuyen-doi-nha-dang-ky-ten-mien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *