Tăng giá .NET 2023

Sau nhiều lần thì tên miền .NET đã chính thức tăng giá vào năm 2023. Cụ thể như thế nào hãy cùng tuvantenmien.com.vn tìm hiểu nhé.

1. Tăng giá .NET 2023 cụ thể như thế nào?:

Giá cho các miền .NET sẽ tăng vào ngày 1 tháng 2 này. Đây là thông tin cập nhật về giá hiện tại, giá trong tương lai và những gì bạn có thể làm để luôn dẫn đầu.

Verisign , cơ quan đăng ký tên miền .NET, sẽ tăng giá cho tên miền vào ngày 1 tháng 2 này. Mức tăng giá này áp dụng cho các đăng ký, gia hạn và chuyển miền .NET mới cho tất cả các nhà đăng ký.

Bây giờ là thời điểm tốt nhất để khóa giá cho miền .NET của bạn nếu bạn chưa có. Nếu bạn sở hữu một miền .NET, việc gia hạn ngay bây giờ sẽ bảo vệ trang web của bạn trong nhiều năm tới mà không phải trả thêm phí. Bất kỳ đăng ký/gia hạn nào được thực hiện sau ngày 1 tháng 2 sẽ phải trả mức giá mới.

Bạn có thể nhanh chóng gia hạn miền .NET của mình trong bảng điều khiển của tài khoản Hover hoặc mua miền .NET mới bằng cách nhấp vào đây .

Giá hiện tại: 

$15,49/năm cho miền mới, gia hạn và chuyển miền

Giá kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023:

$19,17/năm cho miền mới, gia hạn và chuyển miền, bao gồm cả phí ICANN.

2. Biểu đồ  thay đổi giá tên miền .com và .net

Biểu đồ  thay đổi giá tên miền .com và .net từ năm 2011 đến năm 2024, dựa trên giả định rằng .COM sẽ tăng 7% vào năm 2023 và 2024 và .NET tăng 10 phần trăm vào năm 2024 cũng như năm 2023.

Giá tên miền trên danh nghĩa và giá thực tế?

3. Giá tên miền .net của Verisign là bao nhiêu?

Bằng việc tăng giá .net thêm 10% từ lức 9.02$ lên 9.92$ vào đầu tháng 2 này. Giá của 2 loại tên miền .com/net đã gần như tăng sát mức 10$. tên miền .net tăng lên 9.92$ thì mức giá mà các đại lý Verisign chắc chắn sẻ hơn 10$ rồi. Ở Việt Nam mức .net ở các đại lý hiện nay với khách lẻ được liệt kê dưới đây: Giá tên miền .net đăng ký và gia hạn tại Pavietnam lần lượt là: 273.900đ và 374.000đ giá này đã VAT. Giá tên miền .net đăng ký và gia hạn tại tenten lần lượt là: 261.800đ và 349.800đ giá đã bao gồm VAT. 17:01 16/03/2023 Verisign tăng giá .net thêm 10% ngày 1-2-2023.

Đăng ký và gia hạn tên miền .net tại nhân hoa lần lượt là: 262.900đ và 350.900đ giá đã bao gồm VAT. Đăng ký và gia hạn tên miền .net tại inet lần lượt là: 348.700đ đã VAT Đăng ký và gia hạn tên miền .net tại Thế Anh Group lần lượt là: 225.500đ và 305.000đ giá đã bao gồm VAT. Việc tăng giá đăng ký .net vào ngày 1-2-2023 của Verisign sẻ làm cho các đại lý tên miền bắt buộc tăng giá. Giá thấp nhất mà các đại lý để cho các khách lẻ có thể cộng thêm hơn 1$ vì 0.9$ tăng + 10% thuế tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *