Cách thêm tên miền Addon trong cPanel

1. Thêm một Domain Addon?

Với tùy chọn Tên miền Addon, hệ thống cPanel sử dụng thư mục con làm gốc tài liệu để phân phát tệp. Ngoài việc lưu trữ trang web, miền addon có thể được sử dụng cho tài khoản email , tài khoản FTP , v.v.

  • Tên miền mới – Tên miền bạn sử dụng cho miền bổ trợ của mình.
  • Tên miền phụ / Tên người dùng FTP – Khi thêm miền mới vào tài khoản của bạn, cPanel có thể tự động định cấu hình người dùng FTP bổ sung cho miền này.
  • Gốc tài liệu – Gốc tài liệu là thư mục chứa các tập tin cho trang web này. Thư mục mặc định cho tên miền mới là /home/userna5/new_domain_name.com
  • Mật khẩu – Mật khẩu bạn nhập ở đây là mật khẩu FTP của người dùng FTP được đề cập ở trên. Như đã nêu trước đây, hầu hết người dùng không sử dụng tài khoản FTP mới này, nhưng cPanel yêu cầu bạn nhập mật khẩu tại đây.

2. Các bước để tạo một tên miền Addon

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel.

Bước 2: Trong Tên miền chọn Tên miền.

Bước 3: Điền tên miền mới vào Create an Addon Domain.

Bước 4: Các  trường Tên miền phụ  và  Gốc tài liệu  sẽ tự động được điền nhưng những trường này có thể được thay đổi .

Bước 5: Nhấp vào Thêm tên miền .

Bước 6: Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận nếu hệ thống tạo miền thành công. Nhấp vào liên kết Trình quản lý tệp để xem thư mục đã được tạo cho miền. Lưu ý rằng miền addon của bạn được thêm vào dưới tên thư mục mà bạn thêm vào mục gốc của tài liệu. Bạn có thể thay đổi vị trí của nó bằng cách sửa đổi đường dẫn trong danh sách tên miền bổ trợ.

3.  Sửa đổi gốc tài liệu tên miền Addon trong cPanel

Nhấp vào Tên miền Addon trong cPanel.

Bấm đúp vào biểu tượng bút chì dưới cột Gốc tài liệu bên cạnh tên miền bạn muốn sửa đổi.

Nhập thư mục mới mà bạn muốn miền đó lấy các tệp của nó từ đó và nhấp vào  Thay đổi .

Bây giờ bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên trong cPanel cho biết nó đang cập nhật thư mục gốc của tài liệu. Sau khi nó được cập nhật trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào  OK .

4. Xóa tên miền Addon

Nhấp vào biểu tượng Addon Domains trong cPanel.

Bây giờ, cuộn xuống và tìm danh sách các miền addon.

Bên cạnh miền addon mà bạn muốn xóa, nhấp vào Remove .

Miền addon cho phép bạn lưu trữ nhiều trang web trong tài khoản cPanel. Bây giờ bạn có thể tạo, sửa đổi hoặc xóa chúng nếu cần đối với tài khoản dịch vụ lưu trữ của mình.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *