Chọn phát biểu đúng về tên miền?

1. Chọn phát biểu đúng về tên miền?

Phát biểu nào sau đây Đúng khi nói về tên miền:

 • A: Là một tên định dạng trên mạng internet dùng để thay thế cho một địa chỉ IP nào đó
 • B: Là tên một máy tính
 • C: Là một tên do người dùng được tuỳ ý đặt và có thể đặt trùng với tên khác đã tồn tại
 • D: Là một tên định dạng trên mạng internet dùng để phân chia thành nhiều lớp mạng con cho một địa chỉ IP nào đó?

Câu trả lời đó là D: Vì tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ tĩnh, cố định,sẽ không có chuyện giả tên miền được.

2. Một số thông tin định nghĩa phát biểu đúng về tên miền?

Tên miền (Domain name) là địa chỉ duy nhất trên internet để truy cập đến một trang web cụ thể. Một số phát biểu đúng về tên miền bao gồm:

 1. Tên miền cần phải được đăng ký để sử dụng trên internet.
 2. Tên miền bao gồm tên miền cấp cao nhất (top-level domain), tên miền cấp trung (second-level domain) và tên miền cấp thấp hơn (subdomain).
 3. Tên miền có thể được sử dụng để truy cập đến một trang web hoặc để tạo địa chỉ email.
 4. Tên miền có thể được mua hoặc bán như một tài sản kinh doanh.
 5. Tên miền cần được đăng ký và duy trì để tránh bị mất quyền sử dụng hoặc bị chiếm đoạt bởi người khác.
 6. Tên miền thường được tạo bởi các ký tự chữ cái và số, tuy nhiên cũng có thể sử dụng các ký tự đặc biệt như dấu gạch ngang (-).
 7. Có nhiều loại tên miền, bao gồm tên miền quốc gia (country code top-level domain – ccTLD) và tên miền tổng quát (generic top-level domain – gTLD).
 8. Một số tên miền có giá trị cao, được gọi là tên miền “premium”, và có thể được bán với giá rất cao.
 9. Tên miền có thể được sử dụng để tạo liên kết giữa các trang web hoặc để xác định vị trí của các tệp trên máy chủ web.
 10. Việc chọn tên miền phù hợp có thể giúp cải thiện tầm nhìn của một thương hiệu trên internet và thu hút khách hàng tiềm năng.
 11. Việc sở hữu tên miền không có nghĩa là sở hữu quyền tài sản của một doanh nghiệp hoặc thương hiệu.
 12. Việc chọn tên miền phải tuân thủ các quy định về bản quyền và thương hiệu, để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.
 13. Một số quốc gia có quy định đặc biệt về việc đăng ký tên miền, vì vậy việc đăng ký tên miền cần phải tuân thủ các quy định đó.
 14. Việc đăng ký tên miền có thể được thực hiện thông qua các nhà đăng ký tên miền hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hosting.
 15. Tên miền có thể bị thu hồi nếu không đáp ứng các yêu cầu của đăng ký hoặc vi phạm các quy định liên quan đến bản quyền hoặc thương hiệu.
 16. Việc đăng ký tên miền cần phải được thực hiện theo quy trình đăng ký và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo rằng tên miền có thể hoạt động trên internet.
 17. Tên miền có thể được tái sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm việc tạo ra các trang web mới hoặc chuyển hướng đến các trang web khác.
 18. Việc đăng ký tên miền có thể đòi hỏi một khoản phí và cần phải đáp ứng các chi phí duy trì sau này để giữ cho tên miền hoạt động.
 19. Một số tổ chức hoặc cá nhân có thể sở hữu nhiều tên miền để bảo vệ thương hiệu của họ trên internet hoặc để tạo ra nhiều đường dẫn đến cùng một trang web.
 20. Việc đăng ký tên miền có thể gặp phải các vấn đề pháp lý nếu như tên miền vi phạm các quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quy định pháp luật khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *