Tỉ lệ tên miền .INFO trên thế giới?

1.Tỉ lệ đăng ký tên miền

Các quốc gia hàng đầu tên miền .INFO đã được đăng ký – theo thứ tự mức độ phổ biến nhất trên thế giới đó là: Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Canada.

Ngày nay, Bắc Mỹ vẫn là nơi có nhiều  chủ sở hữu tên miền .INFO nhất; 53% của tất cả các tên miền .INFO được đăng ký ở Hoa Kỳ và Canada. Thị trường Châu Âu cộng lại có 24 phần trăm tổng thị phần của tên miền .INFO.

Sự chuyển dịch dần thị trường đã đến khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, khu vực này đã tăng từ 12% số đăng ký vào năm 2010 lên 21% tới hiện nay. Nhật Bản hiện là thị trường lớn thứ ba của tên miền .INFO. Sự khác biệt giữa các khu vực được làm nổi bật trong biểu đồ phân bố địa lý của các tên miền .INFO bên trên.

Mặc dù tỷ lệ phần trăm tổng thể đã thay đổi, các quốc gia hàng đầu cho đăng ký .INFO vẫn nhất quán gần như không thay đổi: Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Anh và Canada.

2.Tên miền quốc tế hóa

Số lượng công ty đăng ký được công nhận để bán miền .INFO tiếp tục tăng. Số lượng nhà đăng ký .INFO được công nhận đã tăng từ 398 nhà đăng ký vào năm 2010 lên 427 vào cuối năm 2012. Sự gia tăng này cho thấy sự quan tâm trên toàn cầu đối với miền .INFO tiếp tục tăng đều.

Mối quan tâm đến .INFO tiếp tục tăng
Mối quan tâm đến .INFO tiếp tục tăng

Bạn có thể tìm kiếm và đăng ký tên miền .info tại: https://inet.vn/dang-ky-ten-mien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *