Hướng dẫn trỏ tên miền tiếng việt về blogspot

Bạn có thể thực hiện trỏ tên miền tiếng việt về blogspot  bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau. Đăng nhập trang quản lý tên miền tiếng việt tại địa chỉ: https://dichvu.tenmientiengviet.vn Đăng nhập thành công, trong cột Tác động bạn click vào dấu công (+) Có 4 lựa chọn Xem thêm

Hướng dẫn đăng ký tên miền tiếng Việt miễn phí

Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền đa ngữ (IDN) được ICANN công nhận trên toàn cầu, nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”  hiện đang được cấp phát và duy trì miễn phí.  Ví dụ: hạtgiốnghoa.vn, đăngkýtênmiền.vn … Để đăng ký miễn Xem thêm