Mục đích chính của việc đưa ra tên miền?

Trong môn tin học lớp 10  chắc chắn chúng ta đã phải trải qa câu trắc nghiệm này vào cuối kì rồi. “Mục đích chính của việc đưa ra tên miền”

Mục đích chính của việc đưa ra tên miền?
Mục đích chính của việc đưa ra tên miền?

1. Lời giải cho mục đích chính của việc đưa ra tên miền?

Câu trả lời cho Mục đích chính của việc đưa ra tên miền? đó chinh là “Dễ nhớ”

Tại sao lại như vậy:

Đơn giản vì :

Mục đích chính của việc đưa ra tên miền là để định danh và phân biệt các trang web trên internet. Mỗi tên miền đại diện cho một trang web cụ thể và định vị chính xác địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ trang web đó trên internet. Việc sử dụng tên miền giúp cho việc truy cập các trang web dễ dàng hơn thay vì phải ghi nhớ địa chỉ IP phức tạp của máy chủ. Ngoài ra, tên miền còn giúp cho các tổ chức và cá nhân có thể xây dựng hình ảnh thương hiệu của mình trên mạng internet thông qua việc sở hữu tên miền chứa tên của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *