Đăng ký tên miền .VN cần những gì?

Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải tuân theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền “.vn” quy định tại trang thông tin điện tử của NĐK và bắt buộc phải có các thông tin sau:

a. Đối với tổ chức:

– Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.

– Thông tin về người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán và người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số CMND của người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký.

– Giấy tờ tùy thân của người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền:Giấy CMND (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài; là bản photo có xác nhận của người tiếp nhận hồ sơ đăng ký nếu hồ sơ nộp trực tiếp tại Nhà đăng ký; bản công chứng nếu nộp qua đường bưu chính tới địa chỉ của Nhà đăng ký tên miền.

– Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

b. Đối với cá nhân:

– Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.

– Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền

hoi-thao-bao-ve-thuong-hieu-viet-voi-ten-mien-vn-2016-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *