VNCERT công bố tên miền chứa mã độc nguy hiểm sau vụ Vietnam Airlines bị hack

Chiều  ngày 03 tháng 8 năm 2016. Trung tâm VNCERT công bố 3 tên miền chứa mã độc đặc biệt nguy hiểm đó là: playball.ddns.info; nvedia.ddns.infoair.dcsvn.org. Sau khi phân tích một số mẫu mã độc nhận được từ một số thành viên cho công tác ứng cứu sự cố.

Công văn được gửi tới các đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, Ngành; các Sở thông tin và Truyền thông; thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố Internet Việt Nam và các tổ chức Tài chính, Ngân hàng.

Theo đó có 4 mã độc được “cài cắm” vào hệ thống mạng của nhiều tổ chức, tổng công ty quy mô lớn của Việt Nam; và nhiều khả năng đây cũng là các mã độc có liên quan đến vụ tấn công Vietnam Airlines vào chiều ngày 29/7.

Các bước cần thực hiện ngay, gồm có:

1. Theo dõi và ngăn chặn kết nối đến các tên miền sau:

  • playball.ddns.info
  • nvedia.ddns.info
  • air.dcsvn.org

2. Rà quét hệ thống và xóa các thư mục – tập tin mã độc có kích thước tương ứng.

a) C:\Program Files\Common Files\McAfee\McAfee.exe (137.28 KB)
– MD5: 884D46C01C762AD6DDD2759FD921BF71
– SHA-1: D201B130232E0EA411DAA23C1BA2892FE6468712
b) C:\Program Files\Common Files\McAfee\McUtil.dll (3.50 KB)
– MD5: C52464E9DF8B3D08FC612A0F11FE53B2
– SHA-1: E464D10AD93600232D7A24856D69F00510949A40
c) C:\Windows\system32\DiskMgers.dll (85.00 KB)
– MD5: 9BF793EF195CC62F8A61093F77B03158
– SHA-1:46844B0ACF2BB67ADBF2304A61BE07738D2DDD64
d) Tập tin “diskperf.exe”: tìm tất cả các file trong ổ Hệ điều hành có:
– MD5: 29E656E1256FC998B7CE8494656B3EF8
– SHA-1: 8C073B63D85CBF48BD742A62C7A59EEB064DA74D

3. Hướng dẫn kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xóa tập tin chứa mã độc trong Phụ lục kèm theo.

Sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu quốc gia (Trung tâm VNCERT) theo địa chỉ email: ir@vncert.gov.vn hay số điện thoại 0934424009 trước 16 giờ ngày 5/8/2016.

Dưới đây là toàn bộ công văn.

vncert-cong-bo-4-ma-doc-can-ngan-chan-khan-cap-sau-vu-vietnam-airlines-bi-hack vncert-cong-bo-4-ma-doc-can-ngan-chan-khan-cap-sau-vu-vietnam-airlines-bi-hack-1

Hướng dẫn kiểm tra mã hash MD5, SHA-1

a) Download phần mềm tại: http://www.nirsoft.net/utils/hashmyfiles.zip

b) Kiểm tra: Giải nén tập tin hashmyfiles.zip trên, tiến hành mở file “HashMyFiles.exe”. Nhấn vào File ->Add Files; Trỏ đến file cần kiểm tra mã Hash. Mã MD5 và SHA-1 sẽ hiển thị bên khung chương trình. Bạn chỉ cần đối chiếu mã MD5 và SHA-1 tương ứng trong Công văn đi kèm.

Hướng dẫn gỡ bỏ tập tin chứa mã độc

a) Xác định mã độc: Nếu mã MD5 và SHA-1 trùng nhau thì tập tin trên máy tính là phần mềm có chứa mã độc. Nếu không trùng thì chưa khẳng định 100% nó không phải là mã độc. Có thể không xoá trong trường hợp này.

b) Cách xoá tập tin chứa mã độc: Do tập tin này đang chạy nên ta cần dừng hoặc tắt tiến trình này trước khi xoá. Trước tiên cần tải phần mềm miễn phí có tên “Process Explorer” của Microsoft tại địa chỉ bên dưới: https://download.sysinternals.com/files/ProcessExplorer.zip

Sau khi tải về giải nén ta chạy file “procexp.exe”. Tiến hành tìm kiếm các tiến trình tương ứng trong Công văn ở trên và nhấn chuột phải chọn “Suspend” hoặc “Kill Process”. Sau khi chọn xong, ta vào đường dẫn tương ứng để xoá.

—-

Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *