Transfer tên miền là gì ?

Transfer tên miền là một hình thức chuyển đổi nơi quản lý tên miền của bạn từ một nhà đăng ký này sang một nhà đăng ký khác.

transfer-ten-mien

Transfer tên miền Quốc Tế

Với tên miền quốc tế bạn chỉ cần yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khoá chuyển đổi tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (Auth-Code).

Cung cấp thông tin tên miền và chủ thể tên miền đến nhà đăng ký mới. Mẫu thông tin bạn có thể download  Tại đây

Check email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi.

Tên miền quốc tế khi chuyển về nhà đăng ký mới theo quy định cần nộp phí gia hạn tên miền thêm 1 năm nữa.

Push domain:

Push domain là một khái niệm đặc biệt, hiểu đơn giản dưới nhà đăng ký tên miền có nhiều các đại lý (Reseller); nếu một tên miền được đăng ký cùng hệ thống của 1 nhà đăng ký tên miền bạn có nghĩa là chuyển từ reseller này sang trực tiếp nhà đăng ký hoặc 1 reseller khác thuộc cùng hệ thống nhà đăng ký thì có thể push domain.

Push domain nhanh chóng hơn transfer domain.

Transfer tên miền Việt Nam

Khi tranfer tên miền .VN, bạn yêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khoá tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (Auth-Code).

Sau đó cung cấp thông tin tên miền và mã xác thực tên miền đến Nhà đăng ký mới (hoặc bản khai chuyển đổi nhà đăng ký). Tại đây

Tên miền .VN khi transfer về nhà đăng ký mới hoàn toàn miễn phí phí chuyển đổi, bạn cũng có thể gia hạn tên miền nếu muốn hoặc chờ đến kỳ hạn để gia hạn tên miền.

Tên miền .VN tối đa sau 5 ngày từ khi hoàn thiện thủ tục, tên miền sẽ được chuyển đổi sang nhà đăng ký mới.

Điều kiện chuyển đổi:

  • Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
  • Tên miền đăng ký sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
  • Bạn cần kiểm tra tên miền không bị lock (trạng thái active).
  • Bạn chủ động theo dõi việc chuyển đổi tên miền đến khi chuyển đổi hoàn thành.
  • Thời gian chuyển đổi nhà đăng ký sau khi nhận đầy đủ yêu cầu đối với tên miền Việt Nam từ 3-5 ngày, tên miền Quốc tế từ 5-7 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *