Hướng dẫn cách chặn các back link xấu trỏ về website

Xây dựng hệ thống backlink là một trong những phương pháp mà hầu hết tất cả các SEOER đều sử dụng để ranking từ khóa trên SERP. Tuy nhiên, bên cạnh việc xây dựng hệ thống backlink chất lượng, một số website lại sử dụng backlink kém chất lượng để Xem thêm

Giá tên miền “.VN” từ 01/01/2017 sẽ được điều chỉnh như thế nào ?

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 208/2016/TT-BTC quy định mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia .VN và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam,  có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, Thông tư 208 thay thế cho Thông tư 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 Xem thêm