Whois tên miền có thể sẽ bị chấm dứt hoạt động tại Châu Âu trong năm 2018?

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2018, Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát của Liên minh Châu Âu (GDPR) sẽ có hiệu lực. Quy định về sự riêng tư sẽ có tác động lớn đến các ngành công nghiệp xử lý dữ liệu cá nhân của người dân EU, Xem thêm

Hơn 3000 vụ kiện liên quan đến chiếm dụng tên miền chỉ trong năm 2017

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) ghi nhận con số kỷ lục hơn 3000 vụ kiện liên quan đến chiếm dụng tên miền đã được gửi lên chỉ trong năm 2017. Theo báo cáo sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017, các vụ kiện chiếm dụng Xem thêm