Verisign cùng ICANN lên kế hoạch bán đấu giá tên miền một chữ cái thứ 4 trên thế giới

ICANN tiếp tục lên kế hoạch với Verisign để bán đấu giá tên miền O.com.

Tên miền .com duy nhất một chữ rất rất hiếm. Chúng không phải là cả 26 chữ cái của bảng chữ cái; mà chỉ có vỏn vẹn 3 chữ cái.

Nguyên nhân của việc này là do Verisign – công ty quản lý cấp phát tên miền com – đã ra quyết định không cung cấp các tên miền .com chỉ có 1 chữ cái nữa. Ba miền .com đã được đăng ký trước hạn chế này đó là: q.com, x.com và z.com.

CenturyLink sở hữu Q.com, được sử dụng bởi  công ty Qwest. Elon Musk mua lại X.com năm ngoái với số tiền không tiết lộ. Nissan đã bán Z.com cho GMO với giá 6,8 triệu đô la trong năm 2014.

Tuy nhiên có thể sắp tới chúng ta sẽ đón nhận thêm 1 tên miền .com chỉ 1 chữ cái nữa.

Vào tháng 11 năm 2017, Verisign đã gửi yêu cầu tới ICANN để cho phép phát hành tên miền O.com. Verisign muốn bán đấu giá tên miền và quyên góp tiền thu được nhằm từ thiện.

Điều này xảy ra bởi trang web Overstock.com thực sự, thực sự muốn tên miền .

ICANN lo ngại rằng việc cho phép Verisign bán đấu giá tên miền có thể là một vấn đề cạnh tranh, vì vậy họ đã chuyển vấn đề đến Bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. DOJ từ chối mở một cuộc điều tra về nó.

Vì vậy, ICANN đang tiến lên phía trước. Hợp đồng .com sẽ cần phải được sửa đổi để cho phép bán O.com và nó đã mở ra một khoảng thời gian nhận xét để sửa đổi.

Trò chơi của Verisign ở đây là gì nếu họ sẽ quyên góp tiền thu được từ thiện? Có hai điều cần cân nhắc.

Một là Verisign đang sử dụng điều này như một chứng minh khái niệm và hy vọng có thể bán một tên miền chỉ một chứ cái .com và .net khác trong tương lai và giữ số tiền thu được.

Ngoài ra, Verisign có thể sử dụng báo chí từ việc bán tên miền này (và tương lai là có thể là một tên miền khác) để bán những tên miền khác cũng như nâng cao thương hiệu của công ty này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *