Nên đăng ký tên miền “.VN” sẽ được pháp luật bảo vệ

Đăng ký tên miền .”vn” được pháp luật bảo vệ
Tên miền .VN là tên miền Quốc gia Việt Nam được tổ chức Quốc tế ICAN cấp và phân bổ cho Quốc gia Việt Nam, được Trung tâm Internet Việt Nam quản lý và cấp phát thông qua hệ thống các nhà đăng ký tên miền quốc gia.

(Danh sách nhà đăng ký tên miền quốc gia .VN chính thức của VNNIC)

Tên miền Quốc gia Việt Nam .VN được pháp luật Việt Nam bảo vệ, quy định rõ trong các văn bản pháp quy:

Điều 12 – Luật Công nghệ thông tin quy định:
Nghiêm cấm việc giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó.
Điều 5 – Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định:

3. Nghiêm cấm việc cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

Điều 42 – Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với Nhà đăng ký tên miền “.vn” nếu vi phạm một trong các hành vi sau:
– Không có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh đối với các tên miền của tổ chức, cá nhân đã đăng ký trên hệ thống máy chủ tên miền (DNS) của mình;
– Cản trở tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền hợp pháp4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với nhà đăng ký tên miền “.vn” vi phạm một trong các hành vi sau:- Không thực hiện các biện pháp bảo đảm dự phòng an toàn dữ liệu tên miền

—–

Nguồn: VNNIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *