Tại sao lại cần phải Khóa tên miền cấp độ registry?

Ngày 27/08/2013 trang web của tờ Thời báo New York nổi tiếng NYTimes.com đã bị tấn công tên miền, kết quả tên miền đã bị tác động làm thay đổi bản ghi dẫn đến việc một số đông người dùng internet không thể truy cập trang web của công ty Xem thêm